Geschiedenis

Het 65 ha grote terrein ligt in een voorheen reliëfrijke uiterwaard van de Rijn en had lang een agrarische bestemming.
De firma Wezendonk Pannerden BV kocht het terrein met de bedoeling er zand en grind winnen uit de diepere lagen. Daarna krijgt het gebied een nieuwe bestemming; nat natuurterrein met struinstroken en fietsroutes en een recreatieve kern, Daartoe is door Hans van der Molen Groenconsult een plan opgesteld dat als leidraad dient. Voor het volledige rapport zie elders op deze website.

In 2012 is een aanvang genomen met de ontzanding en deze zal tussen eind 2020 begin 2021 beëindigd worden.
De voormalige gemeente Rijnwaarden had tussentijds het plan opgevat er een Romeins themapark te creëren om toerisme en werkgelegenheid te bevorderen. In de Romeinse tijd vormde de nabijgelegen Rijn namelijk de noordelijke grens van het rijk. Dit plan stuitte echter op grote bezwaren van bewoners. Hieruit is in 2016 de uiteindelijke stichting ontstaan. Deze is nu bezig passende bestemmingen te creëren.

Fietspad Carvium Novum aangelegd
In het najaar van 2015 is Wezendonk gestart met de aanleg van een fietspad langs de zuidoever van de zandwinning Carvium Novum. Ondanks tegenslagen door het natte weer zijn we er in geslaagd, om deze nieuwe toeristische verbinding op tijd te realiseren. Op de nieuwe fietsbrug die gebouwd is over de transportband van de zuiger naar de verwerkingsinstallatie komt nog een betonnen afwerklaag en dan kan het fietspad in gebruik worden genomen. Het pad, dat op termijn onderdeel wordt van de doorgaande recreatieve routes door het Rijnstrangengebied is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, die door de inzet van de gemeente Rijnwaarden voor dit prachtige project verworven konden worden.

Een letterlijk hoogtepunt langs de nieuwe fietsroute wordt gevormd door een redoute. Deze met aarde opgeworpen rechthoekige heuvel herinnert aan de gelijksoortige uitkijkheuvels, die gedurende de Tachtigjarige Oorlog in dit gebied gebruikt werden, om naderende troepenbewegingen vroegtijdig te kunnen waarnemen. Vanaf de redoute en de fietsbrug heb je een prachtig uitzicht over de Rijnstrangen, de Elterberg en de werkzaamheden in de zandwinning.

Aanleg van rietmoeras gestart

In het kader van de afwerking en recultivering van de winning Carvium Novum, is Wezendonk begin 2019 begonnen om de infrastructuur voor het rietmoeras aan te leggen. Deze in het oostelijk deel van de winning gelegen natuurontwikkelingslocatie wordt ingericht als een plas-dras zone deels en daartoe voorzien van langgerekte dijken, opgebouwd uit vrijkomende onbruikbare grond. Dit gebied sluit straks bijna naadloos aan op de rietzones in de naastgelegen Rijnstrang en zal deze versterken. Het areaal riet in dit gebied zal daardoor belangrijk toenemen en naar verwachting zullen vele rietbewonende diersoorten hiervan profiteren.