ZEVENAAR/ LOBITH – Het drijvende zonneveld in Lobith kan er komen. Het is een van de vier plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie waar Zevenaar aan mee wil werken.

Behalve voor het drijvende zonneveld bij Carvium Novum op de waterplas bij de Eltenseweg geeft Zevenaar groen licht voor de zonnepanelen boven de frambozen van fruitteler Piet Albers in Babberich.

Zonnepark Bijvanck
Ook de plannen voor het zonnepark op de Bijvanck in Angerlo en het initiatief voor een zonnepark nabij de Oude Steeg in Zevenaar zijn kansrijk. In totaal zijn dertien plannen voor grootschalige duurzame energieopwekking in Zevenaar ingediend. In de eerste fase worden vier projecten nader onderzocht en uitgewerkt.

Aan de overige plannen verleent Zevenaar op dit moment geen medewerking. Vijf plannen voldoen niet aan de criteria. Gekeken is onder meer welke plekken geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie. Natura2000 gebied of het Gelders Natuur Netwerk (GNN) zijn bijvoorbeeld taboe voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Aan windturbines die hoger zijn dan 50 meter wil Zevenaar sowieso niet meewerken. Ter vergelijking: moderne windmolens hebben een hoogte van minstens 200 meter.

‘Hartstikke blij’
Theo Boerhof, voorzitter van Stichting Natuurpark Carvium Novum, is ‘hartstikke blij’ dat de gemeente groen licht geeft voor het drijvende zonneveld aan de Eltenseweg. ,,Dat betekent dat we verder kunnen met onze plannen. Hier ligt een mooie kans om natuur en energie te combineren. We willen er een mooi park van maken.”

Het is de bedoeling om op de waterplas aan de Eltenseweg in Lobith zonnepanelen te leggen die meedraaien met de zon. ,,Die zijn duurder dan de grote, rechte vlakken die je vaak ziet”, zegt Boerhof. ,,Maar zonnepanelen die meedraaien zijn een stuk minder belastend voor de omgeving omdat je er minder nodig hebt.”

Duurzaamheid
Behalve de locatie zijn landschappelijke inpassing, duurzaamheid, meervoudig ruimtegebruik, betrokkenheid van de omgeving, actief omgevingsmanagement en de maatschappelijke kosten in Zevenaar criteria voor het opwekken van groene energie. Daarnaast mag maximaal 25 hectare zonnepanelen worden geplaatst.

De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de communicatie over hun project met de omgeving. Zij gaan in gesprek met omwonenden en overige belanghebbenden. Duurzaam energiebedrijf Pure Energie informeerde betrokkenen gisteren in een nieuwsbrief over de selectie van zijn plan voor een zonnepark in Angerlo.

‘Sneller dan wij zelf dachten’, meldt Pure Energie. Het bedrijf bouwt momenteel vier windturbines op de Bijvanck in Angerlo. In hetzelfde gebied wil het bedrijf een zonnepark realiseren.

Pure Energie gaat voor dat zonnepark een concreter plan uitwerken. Dat duurt ongeveer een jaar. ‘Uiteindelijk vragen we daarvoor een vergunning aan. Pas op dat moment besluit de gemeente definitief of Zonnepark Bijvanck mag worden gerealiseerd’, legt Pure Energie in de nieuwsbrief uit.

Uit de Gelderlander. Karin Mulder 29-10-20