Op zondagochtend 7 april 2019 organiseert Stichting Toeristisch Informatie Centrum ’t Gelders Eiland in samenwerking met de I.V.N regiowerkgroep De Liemers een unieke struintocht door de gebieden Erfkamerlingschap en Steenwaard.

Het Erfkamerlingschap is een schiereiland, gelegen tussen twee strangen van de Oude Rijn. In het voormalige weidegebied is 50 jaar geleden een kleilaag van twee tot drie meter afgegraven en is vanaf 2009 door Staatsbosbeheer en K3Delta ingericht als natuurgebied door de aanleg van nieuwe strangen en waterplassen. Dit ter bevordering van het zeldzame waterriet, dat schaars is in de Nederlandse moerasgebieden en welke het leefgebied van de hierin levende rietvogels zoals de roerdomp, de snor en de grote karekiet ten goede komt.

De Steenwaard met zijn reliëfrijke bodem is nu een gesloten gebied met ooibos, waarin wilg en zwarte populier een pioniersfunctie vervulden en na ongeveer twintig jaar eik, berk, meidoorn en es wortel schoten. De Steenwaard kan beschouwd worden als een ‘vergeten hoekje’ tegen de Duitse grens aan. Struinen wordt hier een avontuur.

Beide gebieden zijn niet vrij toegankelijk omdat rust essentieel is voor moerasvogels. De excursie in de Steenwaard gaat gedeeltelijk ook door een gebied dat tegenwoordig in particulier bezit is en daardoor normaal niet toegankelijk is voor publiek. Kortom, deze ongeveer 3 uren durende excursie/struintocht is een unieke kans om een schitterend gebied te betreden en te beleven.