LOBITH, 15 mei 2020 – Op de plas bij Carvium Novum zijn plannen om een drijvend zonnepark aan te leggen. Wezendonk Zand en Grind BV en Stichting Natuurpark Carvium Novum hebben het idee om met zonnepanelen op het water energie op te wekken voor de inwoners uit Lobith. Daarnaast moet het een plek worden waar de inwoners van het dorp volop kunnen genieten van de natuur.

Eind 2020 stopt de zandwinning in de plas bij Carvium Novum. De omgeving wordt dan opnieuw ingericht. Nu al gebruiken inwoners van Lobith het gebied om hun dagelijkse ommetje te maken. Dat ziet er straks nog mooier uit, als het ligt aan grondeigenaar Wiely Albers van Wezendonk Zand en Grind BV en Theo Boerhof van Stichting Natuurpark Carvium Novum. Naast de zwaluwen die nu langs de oeverranden leven, is dan nog veel meer te zien. “Carvium Novum wordt een plek waar voor iedereen iets te doen is. Waar de mensen uit de buurt kunnen wandelen en fietsen, de natuur de ruimte krijgt én duurzame energie wordt opgewekt”, zegt Albers.

Drijvende eilanden
Op de waterplas langs de Eltenseweg moeten vijf drijvende eilanden met zonnepanelen komen. De panelen draaien mee met de zon en zijn daardoor extra efficiënt. Het was in eerste instantie niet wat de Stichting Natuurpark Carvium Novum voor ogen had, maar het bestuur is om. “De zonne-eilanden zijn een mooie aanvulling op ons plan voor een natuurpark”, vindt voorzitter Theo Boerhof. “De panelen combineren goed met de beoogde natuur op de plas. Door de drijvende eilanden kan het zonlicht in het water schijnen, dat is goed voor het onderwaterleven. Aan de eilanden worden drijvende broedplekken voor vogels vastgemaakt en voorzieningen waar vissen kunnen schuilen en eitjes kunnen leggen. Wij zijn enthousiast, ons dorp krijgt er een mooi en toegankelijk natuurgebied bij en een plek om lokaal duurzame energie op te wekken.” Een bijkomend voordeel is dat de opwek van energie voor de stichting extra geld oplevert om het natuurgebied nog beter en mooier te maken.

Toegankelijk voor de buurt
Wat nu nog een ruige zandbak is, wordt omgetoverd tot een knap stukje natuur, dat goed past in de provinciale omgevingsvisie die binnenkort in werking treedt. Als de zandwinning klaar is wordt Stichting Natuurpark Carvium Novum de nieuwe eigenaar van het gebied. De natuurontwikkeling kan dan beginnen. Het terrein wordt in de eerste plaats toegankelijk gemaakt voor inwoners uit de omgeving en in de toekomst wellicht ook voor recreanten van buitenaf. In het bestemmingsplan van jaren geleden is rekening gehouden met verschillende vormen van recreatie. Hoe hier precies invulling aan wordt gegeven is nog niet helemaal bekend. Albers: “Alles doen we samen met Stichting Natuurpark Carvium Novum, die vertegenwoordigt de inwoners uit Lobith. We communiceren met de omgeving en willen dat overleg mogelijk is. We staan altijd open voor nieuwe ideeën”.

Vergunningsaanvraag zonnepark
De ontwikkeling van het zonnepark kan van start, mits de gemeente een vergunning verleent. De aanvraag is deze week ingediend. ‘Het gerucht dat de plas in beschermd natuurgebied zou liggen klopt niet. Deze locatie is geen Natura 2000-gebied en maakt ook geen deel uit van het Gelders
Natuur Netwerk’, stelt Albers. ‘Een zonnepark met deze uitstraling past uitstekend op deze plek en is binnen de regels’. Om inwoners van Lobith te informeren en ideeën op te halen wordt nog voor de zomer een inloopbijeenkomst gehouden.

Energie in lokale handen
Het drijvend zonnepark wordt ontwikkeld door Wiek-II. Dit bedrijf zonder winstoogmerk helpt inwoners in de regio Arnhem-Nijmegen om duurzame energieprojecten te ontwikkelen, die in lokale handen zijn. Een voorbeeld is het windpark Nijmegen-Betuwe, dat volledig eigendom is van burgers.
Ook op het Gelders Eiland is dat het idee.

Eiland met zonnepanelen in aanbouw.

Hier is nog meer informatie is te vinden: 

Bron: De Gelderlander – Kay Scholten 18-05-2020
Fotograaf: Henny van Roomen