Eilands Energieverbond werkt aan duurzaam Gelders Eiland

Een aantal partijen in de regio, verenigd in het Eilands’ Energieverbond, hebben het idee opgevat om het Gelders Eiland volledig duurzaam te maken. Begin mei dienen de initiatiefnemers een verzoek in bij de gemeente Zevenaar om het idee te omarmen. Wim Nabbe van Groene Allianties de Liemers (GADL) is een van de grondleggers en vertelt over dit ambitieuze plan om samen met burgers en bedrijven een eigen lokale duurzame energievoorziening te bouwen.

Nieuwe energievoorziening
Wind, water en zon zijn op het eiland volop voorhanden. Daarmee willen de partijen in 2023 genoeg duurzame energie opwekken voor alle 11.000 inwoners en bedrijven in het gebied. Net als de stroom zijn de opbrengsten van de projecten straks bestemd voor het gebied zelf. Als het aan het Energieverbond ligt komt de nieuwe energievoorziening in handen van de lokale gemeenschap. Het Gelders Eiland wordt zo een duurzaam landschap van, voor en door inwoners en bedrijven.

Bijzondere samenwerking
Een ambitieus plan, dat vraagt om een nieuwe aanpak. Aan de wieg van het idee staan de Groene Allianties Liemers en projectvoorbereider Wiek-II. Zij werken samen met de lokale bedrijven Vandersanden, Wezendonk Zand, BKC en woningcorporatie Vryleve.

“Dat deze partijen elkaar hebben gevonden is bijzonder’, vertelt Wim Nabbe, omgevingsmanager van Groene Allianties Liemers. ‘De samenwerking is allesbehalve vanzelfsprekend, want onze achtergronden lopen behoorlijk uiteen. Toch hebben we een gezamenlijk doel. We willen allemaal serieus aan de slag met verduurzaming. Door onze krachten te bundelen helpen we elkaar.”

Duurzame stroom
‘Voor plaatselijke ondernemers is het, ook commercieel, interessant om mee te doen. Zo moeten de steenfabrieken in de toekomst van het gas af. Steenfabriek Vandersanden, Wezendonk Zand en BKC stellen hun grond op het Gelders Eiland beschikbaar voor het opwekken van energie en nemen straks duurzame stroom af voor hun bedrijf.’ Dat laatste gaat ook woningstichting Vryleve doen. ‘Binnen de woningstichting is al veel expertise en ambitie rondom verduurzaming”, zegt Nabbe. “Ook Vryleve voelt de noodzaak om groener te worden. Door samen te werken kunnen we slagen maken.”

Vertrouwen
Samenwerken met zoveel verschillende partijen is complex. De kern blijft toch vertrouwen in elkaar en eerlijk durven zijn. Er moet een klik zijn en heel belangrijk is dat we elkaars taal proberen te verstaan. Dat commerciële bedrijven zich met dit plan verbinden aan maatschappelijke belangen moeten we koesteren. Met deze ambitie kunnen we de energietransitie verder brengen. Het is een unieke kans om het Gelders Eiland sterker en toekomstbestendig te maken.

Zeggenschap
“Alleen met draagvlak van de omgeving maken we van ons plan een succes”, benadrukt Nabbe. ‘Daarom willen we dat mensen in het gebied de energie zelf kunnen afnemen en dat ze er zeggenschap over krijgen. Dit kan bijvoorbeeld met een gebiedscoöperatie, waarbij inwoners en bedrijven zich kunnen aansluiten. Zodra het weer mogelijk is gaan we met inwoners in gesprek. We zijn benieuwd wat mensen van ons plan vinden en welke ideeën ze hier zelf over hebben. We staan nog aan het begin, onze plannen zijn zeker nog niet in beton gegoten.”